Backend

04/07/2021

Backend là gì?

Trong thế giới máy tính, "backend" đề cập đến bất kỳ phần nào của trang web hoặc chương trình phần mềm mà người dùng không nhìn thấy. Nó tương phản với frontend, dùng để chỉ giao diện người dùng của chương trình hoặc trang web. Trong thuật ngữ lập trình, "backend" là "lớp truy cập dữ liệu", trong khi giao diện người dùng là "lớp trình bày".

Hầu hết các trang web hiện đại là động (dynamic), có nghĩa là nội dung trang web được tạo trong thời gian thực (runtime). Trang động chứa một hoặc nhiều tập lệnh (script) chạy trên máy chủ web mỗi khi trang được truy cập. Các tập lệnh này tạo ra nội dung của trang, được gửi đến trình duyệt web của người dùng. Mọi thứ xảy ra trước khi trang được hiển thị trong trình duyệt web đều là một phần của backend.

Ví dụ về các quy trình backend bao gồm:

  1. xử lý một yêu cầu (request) trang web đến.
  2. chạy script (NodeJS, Python, PHP, v.v.) để tạo HTML.
  3. truy cập dữ liệu, chẳng hạn như một bài báo, blog, hoặc một sản phẩm từ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn SQL.
  4. lưu trữ hoặc cập nhật hồ sơ trong cơ sở dữ liệu.
  5. mã hóa và giải mã dữ liệu.
  6. xử lý tải lên và tải xuống tệp.
  7. liên lạc với server khác qua API, xử lý và cập nhật dữ liệu.
  8. Nhận input data từ user, chạy qua một ML model và trả kết quả cho người dùng.

Tất cả các ví dụ ở trên là các quy trình backend chạy trên một server. JavaScript là một quá trình client-side, có nghĩa là nó chạy trong trình duyệt web. JavaScript có thể được coi là backend hoặc frontend, tùy thuộc vào việc code có ảnh hưởng đến giao diện người dùng hay không.

Backend và frontend làm việc cùng nhau để tạo ra trải nghiệm người dùng đầy đủ. Dữ liệu được tạo trong phần backend được chuyển đến frontend và được trình bày cho người dùng. Trong khi một số công ty có các nhóm phát triển backend và frontend riêng biệt, ranh giới giữa công việc này hiếm khi là màu đen và trắng. Do đó, nhiều nhà phát triển viết code cho cả backend và frontend, được gọi là phát triển full-stack.

Phát triển back-end đề cập đến sự phát triển của logic phía máy chủ hỗ trợ các trang web và ứng dụng từ phía sau. Nó bao gồm tất cả các mã cần thiết để xây dựng cơ sở dữ liệu, máy chủ và ứng dụng. Từ việc di chuyển cơ sở dữ liệu sang tích hợp API để thiết lập các công nghệ phía máy chủ để website hoạt động.

Để xây dựng một ứng dụng Web Application phục vụ cho công việc của mình, hầu hết mọi người đề cần những chức năng riêng biệt. Mặc dù những chức năng này vô cùng cần thiết, thậm chí mang tính sống còn, để thể hiện thế mạnh riêng biệt của thương hiệu của bạn, nhưng không tồn tại ở những framework phổ biến như Wordpress, Opencart, v.v.

Piggolo Web Platform là một nền tảng độc lập, được phát triển từ gốc. Do vậy, Piggolo có thể kiểm soát được mọi quá trình để tạo nên ứng dụng mà bạn cần.

Chỉ cần bạn có nhu cầu cụ thể, Piggolo sẵn sàng phục vụ!